Критерії вибору юрисдикції

До вибору юрисдикції для реєстрації офшорної компанії необхідно поставитися з особливою ретельністю, беручи до уваги всі аспекти майбутньої діяльності компанії і тверезо оцінюючи властиві даному бізнесу ризики.

Чинне законодавство в більшості юрисдикцій може розрізнятися в певних аспектах. Процес відбору починається з відповідності загальним критеріям та аналізу окремих відмінностей однієї юрисдикції від іншої.

До загальних критеріїв, як правило, належать:

Фактори політичної стабільності та економічної стійкості в нинішній момент і на перспективу
Важливі корпоративні характеристики та особливості
Характеристика чинного законодавства
Корпоративне законодавство
Договори про уникнення подвійного оподаткування
Інфраструктура необхідних послуг
Засоби комунікації та зв’язку
Банки і фінансові установи
Мови

Фактори політичної стабільності та економічної стійкості і загальна ситуація

Такі фактори, як визначеність політичного та економічного курсу, впевненість у неможливості різких і радикальних змін у суспільному житті та корпоративна безпека, тобто визначені законом рамки конфіденційності та юридичного захисту особистої інформації і діяльності корпорації.

Важливі корпоративні характеристики та особливості

Державна влада в офшорних і юрисдикціях з низьким рівнем оподаткування прагнуть до того, щоб у законодавстві обов’язково були присутні такі вимоги:

 • Обмежена відповідальність
 • Мінімальний пакет встановлених законом документів
 • Невеликий розмір статутного капіталу
 • Допустимість призначення номінальних акціонерів
 • Допустимість випуску акцій на пред’явника
 • Персональна інформація про бенефіціарів або залишається конфіденційною, або надається тільки спеціальним органам (наприклад, офшорній владі, центральним банкам та ін.)
 • Мінімальна відповідальність директорів, особливо в тих юрисдикціях, де ця відповідальність може бути перекладена на компанію і її бенефіціарів
 • Безліч допустимих найменувань компаній і суфіксів для позначення обмеженої відповідальності
 • Відсутність вимог щодо місця проведення загальних зборів директорів і/або акціонерів.
 • Відсутність вимог щодо аудиторської перевірки фінансових документів

Характеристика чинного законодавства

В юрисдикції має діяти сучасне, гнучке і добре зарекомендоване законодавство. Закон повинен охороняти конфіденційність і повну приватність бізнесу власника компанії.

У світі налічується понад 50 юрисдикцій з законодавством про офшорні компанії. Це законодавство в певних аспектах оновлюється, для більш точної відповідності вимог до корпорацій в поточному моменті.

Корпоративне законодавство

Закон про компанії в даній конкретній юрисдикції може відповідати одній з трьох загальносвітових систем, – англійського загального законодавства, корпоративного законодавства континентальної Європи, корпоративного законодавства США, або гібрида зі згаданих трьох. Нижче наведений короткий опис цих систем.

Англійське загальне законодавство

Загальне право Великобританії має дуже давню історію. В процесі розвитку корпоративного права з’явилися такі інститути як, акціонерне товариство, статут, установчий договір, номінальні акціонери. Наступність корпоративного законодавства Англії, починаючи з XIX століття, забезпечується британським законом про Компанії 1948 року.

Англійське загальне законодавство є найбільш поширеним в офшорній індустрії. Як приклад можна назвати Британські Віргінські Острови, Багамські Острови, Гонконг, Беліз і ін.

Європейське корпоративне законодавство

Система заснована на французькому цивільному кодексі (1804 р.) і наступному за ним комерційному кодексі. Є відмінності для акціонерних компаній закритого типу (малий початковий статутний капітал і невелика кількість акціонерів) та акціонерних компаній відкритого типу, що випускають акції у відкритий продаж.

Європейське корпоративне законодавство має ряд особливостей в процедурі реєстрації та корпоративних характеристиках порівняно з англійським загальним законодавством.

 • Сплачений капітал має бути внесений перед реєстрацією компанії
 • Повноваження акціонерів (передплатників) визначені установчими документами компанії.
 • Витратна за часом і складніша процедура порівняно з країнами із загальним законодавством.
 • Процедуру реєстрації здійснює нотаріус.
 • Поряд з виконавчими директорами компанії призначається наглядова рада, якій передається частка відповідальності ради директорів.
 • Можливість обмеження повноважень директорів.
 • Можливі законодавчі вимоги до резервування фінансових коштів.
 • Процедура ліквідації компаній вельми трудомістка і займає багато часу.

Корпоративне законодавство США

На корпоративне законодавство США зробили вплив обидві зазначені вище системи права. У порівнянні з англійським загальним законодавством в ньому є мовні, термінологічні та тлумачні відмінності. В цілому обидві ці системи відрізняються досить істотно. Наступні аспекти в корпоративному законодавстві США виділяються особливо:

 • Призначення інших посадових осіб, наділених повноваженнями, крім директорів, в корпораціях США.
 • Статут компанії може бути прийнятий після процедури реєстрації
 • Директори мають повноваження змінювати Статут

У таких юрисдикціях, як Ліберія, Панама, Невіс закони про компанії знаходяться під впливом корпоративного законодавства США.

Договори про уникнення подвійного оподаткування

Договір про уникнення подвійного оподаткування є двостороннім. У юрисдикції можуть бути укладені договори про уникнення подвійного оподаткування, але може бути відсутнім договір з конкретною країною. Остання обставина може зіграти певну роль.

Юрисдикції, які уклали договори про уникнення подвійного оподаткування

Щоб мінімізувати податки, наприклад, на дивіденди та авторські гонорари, можливо заснувати компанію в юрисдикціях, які мають договори про уникнення подвійного оподаткування. Юрисдикції, які мають такі договори, не виглядають як офшорні, випадають з різного роду чорних списків і стають популярні. Також при інвестиціях в деякі країни для зменшення відповідних податків потрібна юрисдикція, яка має договори про уникнення подвійного оподаткування.

Юрисдикції, що не уклали угод про уникнення подвійного оподаткування

Корпоративні податки в даному типі юрисдикцій відсутні. Зазвичай потрібна всього лише оплата фіксованого річного збору.

При податковому плануванні необхідно визначити суму сплачуваних податків і вирішити, чи обов’язково потрібна юрисдикція, яка має договори про уникнення подвійного оподаткування. Найчастіше при веденні міжнародної торгівлі та наданні інших послуг в ній немає необхідності.

Інфраструктура необхідних послуг

Діяльність офшорної компанії вимагає наявності юридичних та бухгалтерських послуг.

Засоби комунікації та зв’язку

В юрисдикції безумовно повинна бути інфраструктура сучасних засобів телекомунікації, діюча сфера перевезень всіх видів пошти і повітряне сполучення.

Банки і фінансові установи

Географія діяльності офшорної компанії може бути досить широкою. Такі компанії можуть відкривати рахунки в будь-якому місці. У ряді випадків для клієнтів краще мати можливість здійснювати банківські операції в тій юрисдикції, де знаходиться їх офшорна компанія. Банки і фінансові інститути, в цьому випадку, повинні володіти широкою лінійкою банківських послуг і доброю технічною оснащеністю.

Мови

Бізнес ведеться, як правило, англійською мовою. В той же час має бути передбачена можливість надання послуг кількома мовами.

22ce*comКритерії вибору юрисдикції