Ліхтенштейн

Прапор Ліхтенштейну

Географічне положення, населення, мови

Князівство Ліхтенштейн, держава в Центральній Європі, розташоване між Австрією і Швейцарією.

Рельєф – гірська країна.

Площа Ліхтенштейну – 160 кв. км

У країні проживають 34,761 тис. осіб (2009)

Офіційна мова – німецька, більшість населення говорить на алеманському діалекті німецької мови. У ділових колах широко використовується англійська мова.

Столиця Ліхтенштейну – Вадуц (Vaduz).

Історична довідка, політичний устрій, правова система

Маєток Шелленберг і князівство Вадуц було куплене князями Ліхтенштейн у 1712 р.

Князівство Ліхтенштейн, як і сусідня Швейцарія, дотримується державного нейтралітету. Конституція 1921 року проголосила Ліхтенштейн конституційною парламентською монархією з князем (принцом) в якості глави держави і парламентом, що обирається демократично. Головою парламенту стає лідер партії, що отримала більшість голосів у ландтазі, а його заступником – лідер партії, що отримала менше число голосів. Виконавчою владою наділений уряд, який обирається ландтагом на термін його повноважень і затверджується князем. Він складається з голови уряду (члена партії, що перемогла на виборах в ландтаг), його заступника та трьох урядових радників.

Представлені політичні партії.

Вищі органи судової влади – Верховний суд і Вищий суд.

Ліхтенштейн – член ООН, Ради Європи, EFTA і ЄС, і це членство не впливає на місцеву фінансову політику.

Правова система Ліхтенштейну ґрунтується на європейському цивільному законодавстві, як і в Швейцарії, Австрії та Німеччині, але з урахуванням місцевих особливостей.

Економіка та інфраструктура

ВВП на душу населення – $98 432. Це найбагатша країна з німецькомовних держав.

Головна галузь економіки – обробна промисловість, в основному металообробка, точне приладобудування, оптика, виробництво вакуумної техніки, електронних систем і мікропроцесорів.

Довжина автомобільних доріг досягає 250 км. Всі вони відмінної якості з твердим покриттям. Власних аеропортів Ліхтенштейн не має і користується послугами портів сусідніх країн.

Економіка Ліхтенштейну дуже тісно пов’язана зі Швейцарією. На кордоні між Ліхтенштейном і Швейцарією відсутній митний контроль.

Банківські та фінансові послуги є основними галузями економіки Ліхтенштейну.

Рівень конфіденційності високий, з серйозними санкціями за будь-які порушення банківської та комерційної таємниці. Поєднання низьких податкових ставок і ліберальних принципів в управлінні компаніями, а також збереження банківської таємниці робить Ліхтенштейн вельми привабливим в якості центру міжнародного бізнесу.

Офіційна валюта Ліхтенштейну – швейцарський франк. За договором зі Швейцарією валютний контроль відсутній.

Основним корпоративним законодавством є Закон про фізичних осіб і компанії 1926 року. Ліхтенштейн є єдиною країною на континенті, яка має законодавство про зареєстровані трасти. Закони про компанії повністю описують повноваження юридичних осіб в Ліхтенштейні.

Мова законодавства і корпоративних документів – німецька. Переклади з іноземних мов діють.

Типи компаній для міжнародної торгівлі та інвестицій є:

 • Aktiengesellschaft або AG (акціонерне товариство з обмеженою відповідальністю по акціях).
 • Anstalt (Структура комерційна або некомерційна, без акцій).
 • Stiftung (Фонд).
 • Gesellschaft mit beshrankter Haftung – GmbH (товариство з обмеженою відповідальністю без акцій).
 • Treuunternehmen (Зареєстрований Trust).
 • Treuhandschaft (Trust).

Надзвичайно гнучке законодавство про компанії Ліхтенштейну є однією з його головних відмінних рис. Воно дозволяє створювати юридичні особи будь-якого типу, визнані в будь-якій країні світу.

В основному реєструються три основні типи комерційних структур:

 • Установа або Anstalt;
 • Фонд, або Stiftung;
 • Компанія з обмеженою відповідальністю AG

Найбільш важливою формою для цілей оподаткування є Anstalt.

Ця структура зазвичай використовується іноземними компаніями в якості холдингу для закордонних дочірніх компаній. Anstalt – це юридична особа, в якій немає членів, учасників або акціонерів. Anstalt є гібридом компанії з обмеженою відповідальністю і фондом. Цей тип структури користується популярністю, тому з його допомогою, за незначними винятками, можна займатися всіма видами бізнесу, в тому числі неторговою діяльністю, як, наприклад, проведення пасивних інвестицій в рамках холдингу.

Stiftung (Фонд) зазвичай є сімейною справою і створюється в силу різних причин. Ця структура не підходить для комерційної діяльності. Такий фонд зазвичай використовується для зберігання активів, майна або акцій в інших компаніях. Фонд в Ліхтенштейні не сплачує податок на прибуток, податок на капітал, податок на передачу засобів або податок на спадщину.

Обмеження в діяльності:

Юридична особа або траст, зареєстрований в Ліхтенштейні, не може займатися банківською справою, страхуванням, перестрахуванням, управлінням фондами, колективними інвестиційними схемами або будь-якою іншою діяльністю, яка асоціюється з бізнесом в банківській чи фінансовій сфері, якщо не отриманий спеціальний дозвіл або ліцензія.

Процедура реєстрації в Ліхтенштейні ґрунтується на положеннях цивільного Кодексу. Компанії повинні призначити уповноважену особу з представницькими функціями.

Процедура вимагає подання наступної інформації в Offentlichkeitsregister (Public Registry):

 • Статут і установчий договір, підписані уповноваженою особою або агентом;
 • Майбутня назва компанії;
 • Статутний капітал, розподіл капіталу, тип акцій (у разі необхідності);
 • Заява про те, що мінімальний капітал був сплачений у будь-якому банку в Ліхтенштейні або Швейцарії;
 • Імена, адреси та національності директорів і підтвердження їхньої згоди виступати в якості директорів;
 • Імена, адреси та громадянство акціонерів;
 • Підтвердження того, що в якості постійного представника був призначений резидент Ліхтенштейну;
 • Купівля готових компаній не поширена, у зв’язку з високими витратами на інкорпорацію і значним розміром статутного капіталу, що має бути сплаченим.

Обмеження в найменуванні компанії:

 • Назва може бути будь-якою мовою, що використовує латинський алфавіт, але громадський реєстр може зажадати переклад на німецьку мову;
 • Назва повинна бути виключно оригінальною;
 • Назва, яка, як відомо, існує ще де-небудь, не є прийнятною;
 • Назва, яка передбачає державний патронаж, не може бути використана;
 • Назва, що, на думку Реєстру, може вважатися небажаною, не допускається;
 • Наступні назви або їх похідні потребують спеціального дозволу або ліцензії: Bank, Building Society, Savings, Insurance, Assurance, Reinsurance, Fund Management, Investment Fund, Switzerland, State, Country, Municipality, Principality, Red Cross та їх іншомовні еквіваленти;
 • Назва повинна закінчуватися одним з наступних суфіксів, що позначають обмежену відповідальність: Aktiengesellschaft – AG; Gesellschaft mit beshrankter Haftung – GmbH, Anstalt – Est.

Мінімальне число директорів для Aktiengesellschaft (AG), GmbH і Anstalt – один директор. Директори можуть бути як фізичними, так і юридичними особами. Ліхтенштейнівський фонд Stiftung не має ради директорів, але призначає Раду Фонду. Директорами (членами ради) можуть бути фізичні особи і компанії, будь-якого громадянства, однак, принаймні, один директор (член ради) повинен бути фізичною особою, резидентом Ліхтенштейну та уповноваженим виступати від імені компанії. Інститут секретаря компанії не визнається в Князівстві Ліхтенштейн.

Мінімальна кількість акціонерів / учасників акцій / бенефіціарів будь-якої компанії Ліхтенштейну – один.

Мінімальний оголошений, випущений та сплачений акціонерний капітал в залежності від типу компанії:

 • Aktiengesellschaft – CHF 50 000.
 • Anstalt – CHF 30 000.
 • Stiftung – CHF 30 000.
 • Траст – CHF 30 000.

Дозволені наступні класи акцій:

Aktiengesellschaft (AG) може випустити іменні, на пред’явника або привілейовані акції, також акції без номінальної вартості або зі спеціальними правами при голосуванні;

GmbH, Anstatlt, Stiftung або трасту не дозволяється випускати акції. Права акціонерів описуються установчими документами.

Мінімальна кількість акціонерів у GmbH – двоє.

Щорічне оподаткування і збори

Податки і збори в залежності від форми компанії:

Aktiengesellschaft (AG) платить 4% купонний податок на дивіденди і щорічний податок на капітал у розмірі 0,1% вартості чистих активів компанії. Річний мінімум CHF 1000.

Комерційний або некомерційний Anstalt, за умови, що капітал не був розділений, не платить купонний податок, але виплачує річний податок на капітал у розмірі 0,1% вартості чистих активів компанії. Річний мінімум CHF 1000.

Stiftung, зареєстрований або депозитний, не платить купонний податок, але повинен платити щорічний податок на капітал у розмірі 0,1% вартості чистих активів компанії. Річний мінімум CHF 1000.

Трасти платять мінімальний щорічний податок CHF 1000 або 0,1% від вартості чистих активів.

Ліхтенштейн уклав лише один договір про уникнення подвійного оподаткування – з Австрією.

Вимоги до фінансової звітності:

Компанії Aktiengesellschaft (AG) або GmbH в Ліхтенштейні зобов’язані подати аудиторський фінансовий звіт податковому адміністратору для оцінювання.

Комерційний Anstalt повинен надати аудиторський фінансовий звіт до податкових органів Ліхтенштейну.

Некомерційна компанія Anstalt не зобов’язана подавати звіти до податкових органів Ліхтенштейну; достатньо довідки з банку про наявність рахунку;

Stiftung не зобов’язаний подавати звіти до податкових органів Ліхтенштейну; достатньо довідки з банку про наявність рахунку.

22ce*comЛіхтенштейн