Делавер (США)

Прапор Делавера (США)

Реєстрація компанії

Основним корпоративним законодавством є Загальний закон про корпорації штату Делавер від 1989 року. Зазвичай, кожна компанія має свій власний статут у складі внутрішньої документації. Мова законодавства та внутрішньої документації – англійська. Якщо використовується інша мова, то необхідний переклад на англійську мову.

Компаніями, що використовуються для здійснення торгової та інвестиційної діяльності, є корпорації та компанії з обмеженою відповідальністю (LLC). Делавер ввів законодавство про LLC в 1992 році, а пізніше інші штати і округ Колумбія (за винятком штатів Гаваї, Вермонт, Массачусетс і Пенсільванія) офіційно визнали цей тип компаній.

Процедура реєстрації компанії залежить від типу компанії:

 • Корпорації: Секретарю штату, де планується реєстрація, необхідно подати статут компанії.
 • Компанії з обмеженою відповідальністю (LLC): Секретарю штату, де планується реєстрація, необхідно подати статут компанії.

Необхідно зареєструвати офіс, який повинен утримуватися в штаті Делавер в офісі професійного зареєстрованого агента. Відомості про зареєстрований офіс вказуються в статуті. Можливе придбання вже повністю готових компаній.

Обмеження щодо вибору назви компанії:

 • Назва компанії може бути на будь-якій мові, хоча рекомендується назва англійською мовою.
 • Застосовуються наступні обмеження:

Для корпорацій: Не можна використовувати назву, яка є ідентичною або подібною до назви вже існуючої компанії в штаті реєстрації. Крім того, використання слів “bank” (банк) або “trust” (траст) в назві корпорації забороняється в усіх 50 штатах, якщо не отримано попереднього дозволу від банківських органів в штаті реєстрації.

Для LLC: Не можна використовувати назву, яка є ідентичною або подібною до назви вже існуючої компанії в штаті реєстрації. Крім того, використання слів “bank” (банк), “trust” (траст), “insurance” (страхування) або “reinsurance” (перестрахування) в назві LLC, як правило, забороняється в усіх 50 штатах. Це пов’язано з тим, що компаніям з обмеженою відповідальністю просто забороняється займатися банківською справою або страхуванням.

 • Наступні слова і скорочення використовуються для позначення обмеженої відповідальності:

Для корпорацій: Incorporated, Corporation, Limited, Company або їхні скорочення Inc, Corp, Ltd. Деякі штати дозволяють використання інших слів в кінці назв: Fund, Association, Foundation, Syndicate, Club, Society або Institute.

Для LLC: Limited Liability Company та Limited Company або їхні абревіатури LLC чи LC.

 • Наступні слова та пов’язані з ними види діяльності не дозволяється використовувати: Bank (банк), Trust (траст), University (університет), College (коледж) або School (школа).

Існують наступні вимоги до структури управління компанією:

Директори/менеджери
 • Корпорації: Мінімальна кількість директорів – один, і директором може бути тільки фізична особа. Директором не може бути юридична особа. Директор може бути будь-якої національності і необов’язково повинен бути громадянином США. Директор може призначатися на декілька посад: Президент Компанії, Віце-президент, Секретар та Скарбник. Рада Директорів має право приймати, доповнювати та змінювати положення статуту, визначати розмір акціонерного капіталу і випускати акції.
 • LLC: Повинен бути принаймні один менеджер будь-якої національності, яким може бути як фізична, так і юридична особа.
Акціонери/учасники
 • Корпорації: Мінімальна кількість акціонерів – один. Акціонером Корпорації США може бути інша корпорація (навіть міжнародна або офшорна).
 • LLC: Мінімальна кількість учасників – один. Учасниками можуть бути як фізичні, так і юридичні особи. Не існує жодних обмежень щодо кількості учасників в штаті Делавер.

Немає вимог щодо мінімального розміру статутного капіталу. Якщо капітал відсутній, то можна випустити акції без номінальної вартості. За умови, що виплачено мінімальний франшизний податок, допускається випуск 3000 акцій без номінальної вартості. Акції на пред’явника не допускаються.

Щорічне оподаткування і збори

Оподаткування в Делавері має такі особливості.

В Делавері немає податку з обороту. Згідно з Конституцією штату Делавер адміністрація штату не може вимагати сплати податку на прибуток від компаній, які зареєстровані в штаті Делавер, але які фактично розташовані і здійснюють господарську діяльність поза його межами. Обов’язковій сплаті підлягає лише франшизний податок та реєстраційний збір, розмір якого залежить від розміру статутного капіталу (мінімум 30 доларів США). Тільки корпорації, діяльність яких офіційно здійснюється на території США, сплачують американський федеральний податок з корпорацій. Акціонери-нерезиденти звільнені від податку на дивіденди, включаючи податок на спадщину. Немає необхідності заповнювати форму SS-4 для реєстрації у Внутрішній податковій службі США (Internal Revenue Service – IRS), якщо корпорація не здійснює господарську діяльність і не відкриває рахунки в будь-якому банку США. Однак ці компанії не звільнені від подвійного оподаткування, оскільки не існує відповідних угод. Якщо корпорація заповнює форму SS-4, федеральний корпоративний податок на прибуток складає 24 відсотки і вище.

LLC, яка створена як партнерство, учасники якого не є резидентами і не здійснюють господарську діяльність в штаті Делавер, як правило, не обкладається податком на прибуток, встановленим в штаті, і не повинна подавати декларацію про податок на прибуток. Американські LLC, що не здійснюють господарську діяльність в США і не мають джерел доходу на території США, не обкладаються федеральним податком на прибуток США і не повинні подавати декларацію про податок на прибуток США.

Наступні вимоги застосовуються щодо фінансової звітності як корпорацій, так і LLC:

 • Звіт про франшизний податок повинен складатися щороку і містити інформацію про посадових осіб корпорації. Однак, як правило, не вимагається подавати фінансову звітність в штаті реєстрації, якщо корпорація не володіє жодними активами в штаті і не здійснювала в ньому жодної господарської діяльності.

Економіка та інфраструктура

Економіка штату Делавер визначається тим фактом, що США займає перше місце в світі за загальною вартістю виробленої продукції.

Діловим центром Делавера є Вілмінгтон з його високорозвиненою хімічною промисловістю. Більш ніж 46% компаній, акції яких котируються на Нью-Йоркській фондовій біржі, зареєстровані в штаті Делавер.

Офіційна валюта – долар США.

22ce*comДелавер (США)