Kosta Rika – lengvatinio apmokestinimo zona, apie kurią žino ne visi

Kosta Rika – ekonomiškai ir politiškai viena stabiliausių šalių Pietų Amerikoje. Šalyje registruotos kompanijos nemoka mokesčių, jeigu nevykdo veiklos šalies viduje.

Kompanijų Kosta Rikoje pranašumai:

 • Jeigu kompanija nevykdo veiklos Kosta Rikos teritorijoje, ji yra atleidžiama nuo mokesčių išskyrus fiksuotą metinę korporacinę rinkliavą
 • Nėra reikalavimo teikti metinę finansinę atskaitomybę, jeigu kompanija nevykdo veiklos Kosta Rikoje
 • Nėra apribojimų kompanijų savininkams ir direktoriams būti kitų šalių rezidentais
 • Direktoriais gali būti tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys
 • Akcininkų susirinkimai ir direktorių taryba gali būti rengiami bet kurioje šalyje

Kompanijų Kosta Rikoje registracijos kaina

Naujos kompanijos steigimas

Į kainą įeina:
 • Registruoto agento paslaugos
 • Registruotas ofisas
 • Registracijos pažymėjimas
 • Nutarimas dėl akcijų perdavimo
 • Akcijų sertifikatas
 • Pažyma dėl juridinio asmens statuso
 • Kompanijos formos
Naujos kompanijos steigimas – „Premium“

Į kainą įeina:
 • Registruoto agento paslaugos
 • Registruotas ofisas
 • Registracijos pažymėjimas + oficialus vertimas + Apostilė
 • Nutarimas dėl akcijų perdavimo
 • Akcijų sertifikatas
 • Pažyma dėl juridinio asmens statuso + oficialus vertimas+ Apostilė
 • Registracijos liudijmas + oficialus vertimas + Apostilė
 • Kompanijos formos
Metinis kompanijos palaikymas
Kaina1100€1700€1000€

Kokius dokumentus Jūs gausite užregistravę kompaniją?

 1. Kompanijos įstatus (Articles of Incorporation)
 2. Akcininkų steigiamojo susirinkimo protokolą (Minutes Resolution)
 3. Valstybinio registro išrašą (Extract from Registry)
 4. Liudijimą apie korporacinio numerio suteikimą (Corporate number certificate)
 5. Akcininkų registrą (Shareholders Register)
 6. Direktorių registrą (Register of Directors and Officers)
 7. Akcijų sertifikatą (Share Certificates)

Jeigu naudojamasi nominaliomis paslaugomis:

 • Įgaliojimą, patvirtintą apostile (Apostilled Power of Attorney)
 • Tresto deklaraciją (Trust deed)
 • Nominalaus Direktoriaus deklaraciją (Nominee Directors Declaration), kuri patvirtina, kad nominalus direktorius atlieka kompanijos savininko pavedimus ir atstovauja jo interesus

Ko reikia norint registruoti kompaniją?

Susisiekti su mumis ir pateikti kiekvieno deklaruojamo asmens duomenis.

Kompanijų apmokestinimas ir reikalavimai finansinei atskaitomybei

Jeigu kompanija negauna pelno Kosta Rikos teritorijoje, ji nemoka mokesčių. Net tuo atveju, jei sandoris buvo sudarytas Kosta Rikos teritorijoje.

Šalyje nėra reikalavimo teikti finansinę atskaitomybę kiekvienais metais. Bet kompanija privalo teikti deklaracijas, net jeigu veikla buvo vykdoma už šalies ribų.

Papildoma informacija apie jurisdikciją

Kosta Rikoje galima užregistruoti dviejų tipų kompanijas: korporaciją (corporation – S.R.L.) ir kompaniją su ribota atsakomybe (limited liability company – S.A.).

Pagrindinis skirtumas tarp šių kompanijų tipų yra tas, kad korporacijos akcinis kapitalas skaičiuojamas akcijomis, kurios vadinamos kvotomis. Jeigu steigiamos kompanijos dokumentuose nenurodyta kitaip, kvotų perdavimas galimas tik gavus visų akcininkų sutikimą. O Kompanijos su ribota atsakomybe akcijos gali būti parduotos be jokių apribojimų, jeigu kitaip nebuvo nurodyta kompanijos įstatuose.

Korporacijos valdymui užtenka vieno asmens – vadybininko. Kompanijai su ribota atsakomybe reikia trijų direktorių.

Nėra reikalavimo iš anksto apmokėti įstatinį kapitalą.

Jus taip pat gali sudominti:

Company Express padeda jums siekti tikslų. Susisiekite su mumis. Konsultacija nemokama.

+370 5 231 3000
+370 699 43 638WhatsApp, Viber, Skype
lt@com-exp.com
Šiaulių g. 3, Vilnius, Lietuva, LT–01133


22ce*comKosta Rika – lengvatinio apmokestinimo zona, apie kurią žino ne visi