Kanada. Ekstraprovincijos korporacijos ir LP partnerystės Ontarijuje. Tai – prestyžas ir laisvė nuo mokesčių!

Company Express siūlo ekstraprovincijos korporacijų registraciją ir partnerysčių su ribota atsakomybe registraciją Ontarijaus jurisdikcijoje – patogiausioje jurisdikcijoje tarptautinei prekybai ir mokesčių planavimui.

Ekstraprovincijos korporacijų registracijos Kanados Ontarijaus jurisdikcijoje pranašumai

 • Šalies verslo reputacija. Kanada priklauso „Didžiajam septynetui“;
 • Nėra apribojimų direktorių, akcininkų ir darbuotojų rezidentavimo statusui;
 • Minimalus akcininkų skaičius – vienas. Akcininku gali būti tiek fizinis, tiek juridinis asmuo;
 • Minimalus direktorių skaičius – vienas;
 • Kompanijos sekretorius gali būti tiek fizinis, tiek juridinis asmuo, bet kurios šalies rezidentas;
 • Ekstraprovincijos korporacijos statusą Ontarijuje gali gauti bet kurios šalies juridinis asmuo;
 • Ekstraprovincijos korporacijos registravimas Kanadoje nesukuria atskiro juridinio vieneto. Nerezidentinė kompanija, gavusi tokį statusą, nemoka mokesčių Kanadoje, jeigu ji nevykdo veiklos Kanados teritorijoje;
 • Ekstraprovincijos kompanijos reikalavimai įstatiniam kapitalui yra identiški šiems reikalavimams kompanijos registracijos šalyje;
 • Nėra reikalavimo auditui;
 • Ekstraprovincijos korporacijoms Ontarijaus jurisdikcijoje nėra reikalavimo kasmet kviesti susirinkimą, skirtingai nuo kitų provincijų, kur toks reikalavimas yra.

Ekstraprovincijos korporacijos Kanados Ontarijaus jurisdikcijoje licencijos gavimo kaina

1 metai2 metai ir vėliau
Korporacijos registravimas (1 metai)

Įeina:
 1. Prašymas dėl ekstraprovincijos licencijos
 2. Valstybinė rinkliava
 3. Pavadinimo paieškos ataskaita NUANS
 4. Agento paslaugos Ontarijuje
 5. Ekstraprovincijos licencija
 6. Kompanijos antspaudas
 7. Kurjerio paslaugos
Metinis palaikymas
Kaina1200€700€

Kokius dokumentus Jūs gaunate registruojant kompaniją?

 1. Registracijos liudijimą (Certificate of registration);
 2. Ekstraprovincijos korporacijos licenciją Ontarijuje (Ontario Extra-Provincial Licence).

Jeigu Jūsų kompanijos pavadinimas yra negalimas Ontarijuje:

 • Sugalvoto pavadinimo sertifikatą (Certificate of Assumed Name).

Kas reikalinga registracijai?

Pateikti kiekvieno deklaruojamo asmens duomenis ir susisiekti su mumis.

Apmokestinimas ir reikalavimai finansinei atskaitomybei ekstraprovincijos korporacijoms Ontarijuje

Ekstraprovincijos kompanijos Ontarijuje nemoka pelno mokesčio, jeigu nevykdo veiklos Kanados teritorijoje.

Ekstraprovincijos kompanija privalo teikti finansines ataskaitas. Teikti mokestinę deklaraciją reikia tik jeigu kompanija vykdo veiklą Kanados teritorijoje.

Kanados LP Ontarijuje

Kai kurių Kanados provincijų teisinė bazė siūlo galimybes pasinaudoti nuliniu apmokestinimu sukuriant partnerystę su ribota atsakomybe (Limited Partnership), kuri savaime nėra mokesčių subjektas Kanadoje, o visas gautas pelnas paskirstomas tarp dalyvių.
• Galima atidaryti banko sąskaitą tiek Kanadoje, tiek kitose šalyse;
• Nėra reikalavimų įstatinio kapitalo dydžiui
• Nėra reikalavimų dėl dalyvių įnašo dydžio
• LP partnerystė privalo turėti adresą Ontarijuje tam, kad gauti oficialią korespondenciją
Reikalavimai pavadinimui: turi būti unikalus žodis anglų arba prancūzų kalba, turi baigtis žodžiais «Limited Partnership» arba «LP». Uždrausta naudoti žodžius «bank», «trust», «insurance», «stock exchange», «university», «academy» ir t.t.

Partneriai

Kompanijoje turi būti mažiausiai vienas generalinis partneris. Reikalavimų partnerio rezidavimo šaliai nėra.
Įregistruoti LP kompaniją Ontarijuje galima, paskirus korporaciją generaliniu partneriu. Jeigu tokia korporacija registruota ne Kanadoje, tokiai kompanijai reikia gauti EPC licenciją Ontarijuje.
Kiekviena LP turi turėti ne mažiau nei vieną partnerį su ribota atsakomybe (fizinis ar juridinis asmuo)
Ontarijaus ofšorinės zonos leidžia paskirti Kanados nerezidentą partneriu su ribota atsakomybe.
Jeigu partneriu su ribota atsakomybe skiriama nerezidentinė kompanija, jos nereikia registruoti Ontarijuje kaip ekstraprovincine.
Generaliniu partneriu ir partneriu su ribota atsakomybe gali būti tas pats asmuo, todėl LP registravimui faktiškai reikia tik vieno žmogaus.
LP Partnerystėje generalinis partneris valdo ir atsako neribotai pagal partnerystės įsipareigojimus, o partneriai su ribota atsakomybe nevaldo partnerystės ir atsako tik savo įnašo dydžiu.

Apmokestinimas ir atskaitomybė

Pelnas, kurį gauna LP, neapmokestinamas mokesčiais Kanados teritorijoje, nes Partnerystė nelaikoma atskiru juridiniu apmokestinamu subjektu, o mokesčius sumoka LP dalyviai pagal tos šalies teisę, kurios rezidentai jie yra.
Jeigu partneris yra Kanados rezidentas, gautas pelnas rodomas tik šio dalyvio asmeninėje mokesčių deklaracijoje.
Partnerystė neteikia mokestinių deklaracijų
Mokesčiai prie šaltinio netaikomi, kai pelnas paskirstomas partneriams.
Nėra reikalavimo ruošti ir teikti finansinę atskaitomybę

Jus taip pat gali sudominti:

Company Express padeda jums siekti tikslų. Susisiekite su mumis. Konsultacija nemokama.

22ce*comKanada. Ekstraprovincijos korporacijos ir LP partnerystės Ontarijuje. Tai – prestyžas ir laisvė nuo mokesčių!